People

Lu Group

Principal Investigator

Wei D. Lu

Prof. Wei D. Lu

wluee@eecs.umich.edu


Postdoctoral Fellows

Dr. Xiaojian Zhu

Dr. Xiaojian Zhu

zhuxiao@umich.edu

Dr. Mohammed Zidan

Dr. Mohammed ZIdan

mzidan@umich.edu


Doctoral Students


Alumni (Chronologically)

 1. Dr. Kuk-Hwan KimCrossbar Inc
 2. Prof. Qing Wan
 3. Prof. Zhongqing Ji
 4. Dr. SungHyun JoCrossbar Inc
 5. Dr. Eric N. DattoliIntel (Hillsboro, Oregon)
 6. John Hermiz
 7. Dr. Wayne Y. Fung
 8. Dr. Ting ChangIntel
 9. Prof. Taeho MoonDankook University (South Korea)
 10. Prof. Lifeng Liu
 11. Dr. Ming Wang
 12. Dr. Siddharth GabaLam Research
 13. Prof. Sungho KimSejong University (South Korea)
 14. Prof. ShinHyun Choi, KAIST (South Korea)
 15. Prof. Yuchao YangPeking University (China)
 16. Dr. Patrick SheridanMicron
 17. Dr. Lin ChenCrossbar Inc
 18. Dr. Ugo OtuonyeIntel 
 19. Prof. Bing ChenZhejiang University (China)
 20. Dr. Jiantao Zhou, Crossbar Inc
 21. Dr. Chao Du, Applied Materials
 22. Dr. Wen Ma, Western Digital
 23. Dr. Jihang Lee, Lam Research
 24. Dr. YeonJoo Jeong, KIST (South Korea)
 25. Dr. Fuxi Cai, Applied Materials
 26. Dr. Jong Hoon Shin, Samsung